Báo cáo vi phạm thỏa thuận

Gửi đến Agreement.vn và các bên tham gia thỏa thuận

Bất cứ ai phát hiện thấy sự vi phạm những điều nêu trong thỏa thuận này đều có thể báo cáo điều trong biểu mẫu bên dưới. Ngay khi bạn gửi thông tin, cả Agreement.vn và các bên tham gia thỏa thuận đều nhận được Email thông báo và đều có thể xem được thông tin bạn gửi. Bạn cũng có thể báo cáo riêng cho Agreement.vn tại Report.Agreement.vn. Xin cảm ơn thông tin của bạn!